Traditioner og arrangementer

Forældremøde/forældrenetværk i børnehaven i grupperne med deltagelse af børn (ikke søskende)+pædagoger

Fastelavnsfest for børn og pædagoger.

Arbejdsdag i børnehaven - en fredag eftermiddag14-19, for hele familien.

112-DAG for vores ældste børn (forældre(4) er velkomne til at deltage

Sommerfest for hele familien - første torsdag i maj (valg til forældrerådet)

Børnehuset holder SKT. Hans fest sammen med dagplejen

Afslutningsfest for vores store børn, der skal begynde i 0. klasse til august

Overleveringssamtaler med Skole + SFO - på Mønsted Skole

Bedsteforældredage i alle grupper

Julehyggedage i starten af december for forældre og børn (ikke søskende)

Juletur til kirken - de ældste spiller juleevangeliet sammen med præsten (forældre og søskende er velkomne til at deltage)

Julefrokost for børn og pædagoger