Om Mønsted Børnehus

 

Beliggenhed: Mønsted Børnehus er beliggende i Mønsted By i et nyt boligområde, med sti til skole og skov/natur og hallen. Vi anvender vores natur og hallen over året.

 Vi har fine busforbindelser til Viborg og Holstebro.

Vuggestue: Fra august 2015 opstartes en vuggestue i Mønsted Børnehave, og der vil fra november 2015 kunne opskrives børn til vores venteliste.

Ansatte I Mønsted Børnehus har vi pt. ansat 8 pædagoger + 1 elev + en ernæringsassistent. desuden har vi tilknyttet 2 faste vikarer, som kender vores børn og understøtter vores pædagogik og struktur.

Pædagogisk tilgang Vi arbejder inkluderende og anderkendende ud fra Marte Meo principperne. I vores hverdag arbejder vi med en pædagogisk tilgang ud fra børneperspektivet, hvor børnene i det store fællesskab bliver udfordret og får mulighed for at udforske verdenen sammen, men vi har samtidig fokus på det enkelte barns muligheder og arbejder således også med børnene i mindre grupper, ud fra de behov vi ser i børnegruppen - sproggrupper, legegrupper med fokus på relationer....

Indretning 

Mønsted Børnehus er indrettet med fokus på at det er tydeligt for barnet, hvad rummet kan anvendes til. Vi har således et fantastisk motorikrum, et kreativt værksted, et rum med sprogaktiviteter, et legerum, en lille krog med drama, en dukke krog og en lille læsekrog, en lille vinkekrog, hvor man også kan slappe af og læse bøger. I vores fællesrum har vi spil og her spiser vi morgenmad, frugt og frokost.Vores ældste børn spiser frugt og frokost i kreativ værksted..

 Legepladsen

 

særlige kendetegn - madordning - motorik og udeliv

 

henvisning til aktivitsfanen