Hvis du ønsker at tilmelde dit barn til Bønsted Børnehus - vuggestue eller børnehave - sker det via Nemplads på Viborg Kommunes hjemmeside.

Hvis du ikke kan indmelde der, kan du kontakte børnehuset på 87 87 15 10