Mønsted Børnehus

Beliggenhed: Mønsted Børnehus er beliggende i Mønsted By i et nyt boligområde, med sti til skole og skov/natur og hallen. Vi anvender vores natur og hallen over året.

Vi har fine busforbindelser til Viborg og Holstebro.

Mønsted Børnehus består af en vuggestue afdeling med plads til 14 børn, og en børnehave afdeling med plads til 55 børn.

Ansatte:  I Mønsted Børnehus har vi pt. ansat 3 pædagoger i vuggestuen og i børnehaven 6 pædagoger + 1 elev. I køkkenet har vi en ernæringsassistent ansat til at producere vores mad.desuden har vi tilknyttet 2 faste pædagoger, som kender vores børn og understøtter vores pædagogik og struktur.

Pædagogisk tilgang Vi arbejder inkluderende og anderkendende ud fra Marte Meo principperne. I vores hverdag arbejder vi med en pædagogisk tilgang ud fra børneperspektivet, hvor børnene i det store fællesskab bliver udfordret og får mulighed for at udforske verdenen sammen, men vi har samtidig fokus på det enkelte barns muligheder og arbejder således også med børnene i mindre grupper, ud fra de behov vi ser i børnegruppen - sproggrupper, legegrupper med fokus på relationer....

Indretning

Mønsted Børnehus er indrettet med fokus på at det er tydeligt for barnet, hvad rummet kan anvendes til. Vi har således et fantastisk motorikrum, et kreativt værksted, an afdeling med sprogaktiviteter, et legerum, en lille krog med drama og en dukke krog. I vores fællesrum har vi spil og en læsekrog.

Legepladsen

særlige kendetegn - madordning - motorik og udeliv

henvisning til aktivitsfanen